I Niedziela Wielkiego Postu - Rok B

Jezus na pustyni (Mk 1,12-15)

Cena 3.00zł
Czas trwania 12 min.
Zobacz film
Zobacz trailer
A
A
A
 
 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

 

Mk 1, 12-15