Paweł z Tarsu - odc. 2: Najważniejsze spotkanie

Szaweł udaje się z Jerozolimy do Damaszku w Syrii. Podążamy jego śladem. Próbujemy uchwycić i zrozumieć to, co stało się pod Damaszkiem i co sprawiło, że Szaweł z prześladowcy chrześcijan stał się orędownikiem Ewangelii...

Cena 8.00zł
Czas trwania 51:04
Zobacz film
Zobacz trailer
A
A
A
 
 

ODCINEK 2 - Najważniejsze spotkanie

 
Szaweł udaje się z Jerozolimy do Damaszku w Syrii. Podążamy jego śladem. Próbujemy uchwycić i zrozumieć to, co stało się pod Damaszkiem i co sprawiło, że Szaweł z prześladowcy chrześcijan stał się orędownikiem Ewangelii. Chodzi o tajemnicze spotkanie z Jezusem i jego konsekwencje. W tym odcinku poznajemy także historię Damaszku i jego współczesne oblicze. W drugiej części wracamy do
Jerozolimy, gdzie ponownie przybywa Szaweł, ale już w zupełnie innym celu - spotyka się z Apostołami i poznaje Barnabę. To pierwsze lata działalności Szawła już jako wierzącego w Chrystusa.

Pierwszy raz uczniów Chrystusa nazwano chrześcijanami w Antiochii Syryjskiej (Turcja). Tam odnajdujemy Szawła w pierwotnym Kościele. Tam także spotykamy Piotra i zwiedzając Antiochię przywołujemy ważne momenty z życia wspólnoty chrześcijańskiej w tym niegdyś bardzo znaczącym mieście kultury antycznej. Widzimy także rodzące się powołanie Szawła do misji wobec nie-żydów. To kluczowy moment z wielkimi konsekwencjami w późniejszej działalności Pawła oraz w rozwoju całego chrześcijaństwa.