Paweł z Tarsu - odc. 5: Aby człowiek Boży był doskonały

Wracamy do Azji Mniejszej. Europa już słyszała o Chrystusie, ale Kościół w pierwszych wiekach rozwija się bardziej na Wschód od Grecji, podążamy więc za Pawłem m.in. do starożytnego Efezu w dzisiejszej Turcji....

Cena 8.00zł
Czas trwania 51:52
Zobacz film
Zobacz trailer
A
A
A
 
 

ODCINEK 5 - Aby człowiek Boży był doskonały

 
Wracamy do Azji Mniejszej. Europa już słyszała o Chrystusie, ale Kościół w pierwszych wiekach rozwija się bardziej na Wschód od Grecji. Odwiedzamy wiele miejsc, gdzie można odkryć jego ślady, choć dziś, we współczesnej Turcji turyści wolą słoneczne plaże i ciepłe morze niż poszukiwanie śladów chrześcijaństwa pośród starożytnych ruin Pamukkale, Hierapolis, Laodycei, Kolosów, Miletu, Efezu. A w Efezie dzieje się sporo. Oprócz Pawła spotykamy tam św. Jana Apostoła i Maryję, matkę Jezusa. Mimo dominacji Islamu oraz laickiego charakteru Republiki Tureckiej, tradycja sięgająca czasów apostolskich przetrwała.

 
Efez - najlepiej zachowane ruiny rzymskiego miasta w Anatolii. Efez - był także areną starcia głoszonej przez Pawła Ewangelii z silnym kultem Artemidy, jednej z najpotężniejszych bogiń starożytnego świata. Tak jak w wielu miejscach poprzednio, tak i tutaj Paweł doznaje prześladowań i musi uciekać. Niestrudzenie jednak stara się przekonywać żydów, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem oraz pogan, że ten Mesjasz przyszedł także do nich. Walka o pojednanie światów trwa.