Pierwsi chrześcijanie

Niesamowita odyseja wczesnego chrześcijaństwa
(Los Primeros Cristianos) Produkcja: Goya Producciones, Hiszpania 2009, polski lektor

Cena 36.00zł
Czas trwania 4,5 godz.
 kategoria wiekowa
Zobacz film
Zobacz trailer

Imperium prześladowało chrześcijan ale ostatecznie zostało nawrócone. Barbarzyńcy splądrowali Rzym, ale także się nawrócili.

Jak religia miłości wygrała z pogaństwem i barbarzyństwem? Jak żyli pierwsi chrześcijanie? Kim byli ich najstraszniejsi wrogowie: lwy... czy heretycy? Jak bronili swojej wiary? Jak ją propagowali?

Krew męczenników była nasieniem dla nowych chrześcijan. Ale po prześladowaniach Rzymian i najazdach barbarzyńców pojawiło się kolejne poważne niebezpieczeństwo dla nowej religii: herezje… Nie były śmiertelne. Przeciwnie, dały one okazję do zdefiniowania zasadniczych prawd wiary chrześcijańskiej, umacniając tysiącletni Kościół.

Tematy poszczególnych odcinków:
1. Zgorszenie krzyża
2. Nawrócenie Imperium 
3. Prześladowanie i obrona chrześcijan
4. Niebezpieczeństwo herezji 
5. Konstantyn czyli kres prześladowań 
6. Święty Augustyn. Droga do wiary. 
7. Pierwsi mnisi
8. Nawrócenie barbarzyńców
9. Bizancjum. Nowy Rzym