Uroczystość Najświętszej Trójcy - Rok B

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 16-20)

Cena 3.00zł
Czas trwania 12 min.
Zobacz film
Zobacz trailer
A
A
A
 
 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
 
Mt 28, 16-20