Zaloguj się

Film interpretujący orędzie papieża na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2013
Reż. Joanna Sosnowska, Prod. Polska 2013

Czas trwania 20 min.

Film interpretujący orędzie papieża na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2013. Social media to dzisiaj konieczność czy jeszcze wybór? Co można zrobić, by nasza obecność w mediach społecznościowych przynosiła realne dobro dla wspólnoty? Czy Kościół powinien być obecny na Facebooku, Twitterze czy blogach internetowych? Jak ta nowa droga ewangelizacji wpisuje się w tradycję Kościoła?
 
 Zasięg i możliwości social media oceniają młodzi medioznawcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -- mgr Joanna Szegda i mgr Piotr Łuczuk. O możliwościach ewangelizacji poprzez media społecznościowe mówią: ks. Tomasz Gap, ks. Przemek Kawecki, zespół „Porozumienie" oraz młodzież z KSM. Na ile media społecznościowe budują wspólnotę i uczą tolerancji, wypowiadają się założycielki portalu „Łam stereotypy -- o sprawnych inaczej" Anna Dąbrowska oraz Joanna Pąk, a także młodzi ludzie z Centrum Wolontariatu: Wojciech Wciseł, Armine Ożga-Margaryan i Justyna Orzechowska.
 
 Na ile media społecznościowe będą przez nas wykorzystywane, a nie my przez nie, zależy od naszej intencji korzystania z social media oraz od szukania dobrych wzorców. Jakże istotne są tu słowa, którymi papież Benedykt XVI pointuje swoje orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący" (1 Kor 13, 1).