Nowa Jakość Życia - rok A

1-48   49-71  

Wiara niewiasty kananejskiej (Mt 15,21–28)
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego (Mt 16,13–20)
Jeśli kto chce pójść za Mną... (Mt 16,21–27)
Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje... (Mt 18,15–20)
Przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,21-35)
Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16a)
Nawrócenie prowadzi do zbawienia (Mt 21, 28-32)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21, 33-43)
Przypowieść o zaproszonych na ucztę (Mt 22,1-14)
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,... (Mt 22, 15-21)
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! (J 11,32-45)
Przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości (Mt 25, 31-46)

1-48   49-71