Nowa Jakość Życia - rok B

1-48   49-68  

Chleb żywy, który zstąpił z nieba (J 6,41-51)
Chleb żywy, który zstąpił z nieba (J 6,51-58)
Błogosławiona między niewiastami (Łk 1,39-56)
Panie, do kogo pójdziemy? (J 6, 55.60-69)
Prawo Boże a zwyczaje (Mk 7,1-8a.14-15.21-23)
Jeśli ktoś chce być pierwszym... (Mk 9,30-37)
Unikać okazji do grzechu (Mk 9,38-43.45.47-48)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela (Mk 10,2-16)
Przełożeństwo jest służbą (Mk 10,35-45)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata (J 18, 33b-37)

1-48   49-68