Studio Katolik

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie. (Mk 13, 33-37)
Prostujcie ścieżki dla Pana (Mk 1, 1-8)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1, 26-33)
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie (J 1, 6-8. 19-28)
Maryja pocznie i porodzi Syna (Łk 1, 26-38)
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel (Łk 2, 1-14)
Dziecię rosło, napełniając się mądrością (Łk 2, 22-40)
Maryja zachowywała te sprawy w swoim sercu. (Łk 2, 16-21)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga (J 1, 1-18)
Ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Mt 2, 1-12)
Ty jesteś moim Synem umiłowanym (Mk 1,6b-11)
Bliskie jest Królestwo Boże (Mk 1,14-20)
Uzdrowienie opętanego w synagodze (Mk 1,21-28)
Uzdrowienie teściowej Piotra (Mk 1,29-39)
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy (Mt 6,1-6.16-18)
Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno... (J 20,1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem (Łk 24, 35-48)
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity (J 15, 1-8)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 16-20)
Wstań, weź swoje nosze i chodź (Mk 2, 1-12)
Chrystus jest oblubieńcem Kościoła (Mk 2, 18-22)
Jezus jest Panem szabatu (Mk 2,23 - 3,6)
Oto moja matka i moi bracia... (Mk 3, 20-35)
Przypowieść o ziarnku gorczycy (Mk 4,26-34)
Uciszenie burzy na jeziorze (Mk 4, 35-41)
Krótki film, dzięki któremu poznasz bliżej szczegóły projektu Nowa Jakość Życia
Przyjście Syna Człowieczego (Mt 24, 37-44)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1, 26-33)
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść? (Mt 11, 2-11)
Z narodzeniem Jezusa było tak (Łk 2, 1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta (Łk 2,1-14)
Weź Dziecię i Jego Matkę (Mt 2,13-15. 19-23)
Jezus przyszedł nad Jordan do Jana (Mt 3, 13-17)
Błogosławieni jesteście (Mt 5, 1-12a)
Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-16)
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa (Mt 5, 17-37)
Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Mt 5, 38-48)
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6, 1-6. 16-18)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię (Mt 4, 1-11)
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej (J 4,5–42)
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (J 9, 1-41)
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto (Mt 21, 1-11)
Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno... (J 20,1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. (J 10, 1-10)
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca (J 14,1-12)
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (J 14,15-21)
Ja jestem z wami aż do skończenia świata. (Mt 28,16-20)
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro... (Mt 6,24-34)
Tak bowiem Bóg umiłował świat... (J 3, 16-18) 
Z kardynałem Gianfranco Ravasi rozmawia Krzysztof Wons SDS
Z Innocenzo Gargano OSBCam. rozmawia Krzysztof Wons SDS - cz.1
Druga część rozmowy z o. Innocenzo Gargano OSBCam.
Z ks. Waldemarem Chrostowskim rozmawia Krzysztof Wons SDS
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. (Mt 9,9-13)
Żniwo wielkie, ale robotników mało (Mt 9,36 – 10,8)
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało... (Mt 10, 26-33)
Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 10, 37-42)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście (Mt 11, 25-30)
Z Raniero Cantalamessą OFMCap. rozmawia Krzysztof Wons SDS
Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci (Mt 13,44-52)
Cudowne rozmnożenie chleba (Mt 14,13–21)
To jest mój Syn umiłowany... (Mt 17, 1-9 )
Wiara niewiasty kananejskiej (Mt 15,21–28)
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego (Mt 16,13–20)
Życie o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana
Jeśli kto chce pójść za Mną... (Mt 16,21–27)
Przyjaciele o księdzu Tadeuszu Styczniu
Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje... (Mt 18,15–20)
Przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,21-35)
Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16a)
Z kard. Robertem Sarahem rozmawia Krzysztof Wons SDS
Poruszające świadectwo abpa Piero Mariniego o św. Janie Pawle II
Nawrócenie prowadzi do zbawienia (Mt 21, 28-32)
Z Amedeo Cencinim FdCC rozmawia Krzysztof Wons SDS
Z Bruną Costacurtą rozmawia Krzysztof Wons SDS
Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21, 33-43)
Z abp. Grzegorzem Rysiem rozmawia Krzysztof Wons SDS
Przypowieść o zaproszonych na ucztę (Mt 22,1-14)
Wywiad z jezuitą o.Marco Rupnikiem z cyklu:
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,... (Mt 22, 15-21)
Z ks. Michałem Janochą rozmawia Krzysztof Wons SDS
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! (J 11,32-45)
Film ukazujący prace na planie podczas kręcenia zdjęć do filmu
Przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości (Mt 25, 31-46)
Mini-series about Father Francis Jordan