Nowa Jakość Życia - rok A

Krótki film, dzięki któremu poznasz bliżej szczegóły projektu Nowa Jakość Życia
Przyjście Syna Człowieczego (Mt 24, 37-44)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1, 26-33)
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść? (Mt 11, 2-11)
Z narodzeniem Jezusa było tak (Łk 2, 1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta (Łk 2,1-14)
Weź Dziecię i Jego Matkę (Mt 2,13-15. 19-23)
Jezus przyszedł nad Jordan do Jana (Mt 3, 13-17)
Błogosławieni jesteście (Mt 5, 1-12a)
Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-16)
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa (Mt 5, 17-37)
Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Mt 5, 38-48)
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6, 1-6. 16-18)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię (Mt 4, 1-11)
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej (J 4,5–42)
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (J 9, 1-41)
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto (Mt 21, 1-11)
Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno... (J 20,1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. (J 10, 1-10)
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca (J 14,1-12)
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (J 14,15-21)
Ja jestem z wami aż do skończenia świata. (Mt 28,16-20)
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro... (Mt 6,24-34)
Tak bowiem Bóg umiłował świat... (J 3, 16-18) 
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. (Mt 9,9-13)
Żniwo wielkie, ale robotników mało (Mt 9,36 – 10,8)
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało... (Mt 10, 26-33)
Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 10, 37-42)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście (Mt 11, 25-30)
Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci (Mt 13,44-52)
Cudowne rozmnożenie chleba (Mt 14,13–21)
Wiara niewiasty kananejskiej (Mt 15,21–28)
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego (Mt 16,13–20)
Jeśli kto chce pójść za Mną... (Mt 16,21–27)
Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje... (Mt 18,15–20)
Przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,21-35)
Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16a)
Nawrócenie prowadzi do zbawienia (Mt 21, 28-32)
Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21, 33-43)
Przypowieść o zaproszonych na ucztę (Mt 22,1-14)
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,... (Mt 22, 15-21)
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! (J 11,32-45)
Przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości (Mt 25, 31-46)