Nowa Jakość Życia - rok B

Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie. (Mk 13, 33-37)
Prostujcie ścieżki dla Pana (Mk 1, 1-8)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1, 26-33)
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie (J 1, 6-8. 19-28)
Maryja pocznie i porodzi Syna (Łk 1, 26-38)
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel (Łk 2, 1-14)
Dziecię rosło, napełniając się mądrością (Łk 2, 22-40)
Maryja zachowywała te sprawy w swoim sercu. (Łk 2, 16-21)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga (J 1, 1-18)
Ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Mt 2, 1-12)
Ty jesteś moim Synem umiłowanym (Mk 1,6b-11)
Bliskie jest Królestwo Boże (Mk 1,14-20)
Uzdrowienie opętanego w synagodze (Mk 1,21-28)
Uzdrowienie teściowej Piotra (Mk 1,29-39)
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy (Mt 6,1-6.16-18)
Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno... (J 20,1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem (Łk 24, 35-48)
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity (J 15, 1-8)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 16-20)
Wstań, weź swoje nosze i chodź (Mk 2, 1-12)
Chrystus jest oblubieńcem Kościoła (Mk 2, 18-22)
Jezus jest Panem szabatu (Mk 2,23 - 3,6)
Oto moja matka i moi bracia... (Mk 3, 20-35)
Przypowieść o ziarnku gorczycy (Mk 4,26-34)
Uciszenie burzy na jeziorze (Mk 4, 35-41)
Jezus lekceważony w Nazarecie (Mk 6, 1-6)
Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął (J 6, 24-35)
Chleb żywy, który zstąpił z nieba (J 6,41-51)
Chleb żywy, który zstąpił z nieba (J 6,51-58)
Błogosławiona między niewiastami (Łk 1,39-56)
Panie, do kogo pójdziemy? (J 6, 55.60-69)
Prawo Boże a zwyczaje (Mk 7,1-8a.14-15.21-23)
Jeśli ktoś chce być pierwszym... (Mk 9,30-37)
Unikać okazji do grzechu (Mk 9,38-43.45.47-48)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela (Mk 10,2-16)
Przełożeństwo jest służbą (Mk 10,35-45)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata (J 18, 33b-37)