Kapłan i mistrz. Świat według ks. Bronisława Sroki

Film opowiadający historię niezwykłego kapłana, działacza antykomunistycznego i wychowawcy młodzieży, ks. Bronisława Sroki...


Reż. Jarosław Mańka, Prod. Polska 2023

Czas trwania 51 min.
A
A
A
 
 

“Kapłan i mistrz. Świat według ks. Bronisława Sroki ”- to film dokumentalny opowiadający historię niezwykłego kapłana, działacza antykomunistycznego i wychowawcy młodzieży, ks. Bronisława Sroki, który do dzisiaj podkreśla, że w życiu kierował się zawsze zasadą: “by być wiernym Bogu i Ojczyźnie”.  Za swoje największe sukcesy życiowe (“powody do dumy”) uważa to, iż nie patrząc na niebezpieczeństwa, czynnie stanął po stronie stoczniowców w grudniu 1981 roku oraz… 40-letnią pracę wychowawczą z młodzieżą jako katecheta.

  
 Ksiądz Sroka wsławił się ogromną odwagą odprawiając na terenie Stoczni Gdańskiej dwie Msze Święte, tuż po ogłoszeniu stanu wojennego - 14 grudnia w Sali BHP  i 15 grudnia na terenie stoczni. “Oddelegowany” (na skutek nacisków SB) na prowincję zajął się pracą z młodzieżą stając się dla swoich wychowanków nie tylko katechetą i nauczycielem, ale wręcz mistrzem i przewodnikiem - człowiekiem, który w niezwykle skuteczny sposób przekazywał młodzieży wartości, którymi w życiu powinna się kierować - przede wszystkim miłość do Boga i Ojczyzny, prawdziwie niepodległej Ojczyzny. Ksiądz Sroka obnażał także wszelkie kłamstwa i wypaczenia systemu komunistycznego (PRL), opartego na tezie, iż Bóg nie istnieje.

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023