apka

Biograficzne

1-48   49-54  

(La mia autostrada per il Cielo – Carlo Acutis e l'Eucarestia)
Wiersze księdza Jana Twardowskiego
(La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo)

1-48   49-54