Rezurekcja

Silna wiara przetrwa nawet największe prześladowania...


Reż. Sebastian Czech, Prod. Polska 2021

Cena 5.99zł
Czas trwania 41 min.
Zobacz film
Zobacz trailer
A
A
A
 
 

Film dokumentalny „Rezurekcja” opisuje epizod z historii wsi Słoboda Raszków w Naddniestrzu, którą od XVIII wieku w ponad 80% zamieszkują  Polacy. W latach 70.tych XX. wieku mieszkańcy wybudowali kościół katolicki wbrew decyzji komunistycznych władz. Po odprawieniu pierwszej mszy świętej władze te zdecydowały kościół zburzyć. Wierni zaczęli odprawiać nielegalne msze święte w prywatnych domach, co trwało 10 lat. W końcu lat 80.tych ponownie podjęli budowę kościoła na działce podarowanej im przez prawosławną sąsiadkę. Rozpoczęła się epoka Gorbaczowa i drugi kościół przetrwał. Stoi do dziś stanowiąc centrum życia współczesnej Polonii ze Słobody Raszków.

 

Film powstał dzięki nieodpłatnej pracy wszystkich zaangażowanych w jego produkcję osób, nie otrzymał dofinansowania. W roku 2022 otrzymał III. Nagrodę w kategorii "filmy dokumentalne” XXXVII Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów KSF Niepokalana oraz "Nagrodę Specjalną" przyznaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.