Tempus Paschale

Życie po zmartwychwstaniu - czyli szczegółowe omówienie wydarzeń mających miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa.


Prod. polska 2023 r.

Czas trwania 4x40 min.
A
A
A
 
 

Serial poświęcony jest omówieniu poszczególnych wydarzeń mających miejsce po zmartwychwstaniu Jezusa oraz próbie zrozumienia czym jest zmartwychwstanie ukazane w Ewangeliach i w pismach św. Pawła.

Całość serialu to 4 odcinki Audio-Video o długości około 40 minut każdy.
Grzegorz Misiewicz i ks. Prof. Janusz Lemański rozmawiają w studio radiowym. 

 

Tytuły poszczególnych odcinków:

1. W drodze do źródeł. 
2. Ciało i Duch
3. Spotkanie w Galilei 
4. Oczekiwanie i przemiana życia 

   

AUTORZY:

  

Grzegorz Misiewicz
Absolwent Wydziału Teologii KUL. W latach 1991 - 2006 związany z Międzynarodowym Katolickim Instytutem Ewangelizacji - ICPE Mission. Autor i wykonawca wielu projektów ewangelizacyjnych w różnych częściach świata.
Podróżnik i Przewodnik wyjazdów pielgrzymkowych do Izraela, Jordanii, Turcji i innych
krajów Bliskiego Wschodu.
Współpracownik Teatru “A” z Gliwic. Reżyser sztuki “Słowa Nadziei” z udziałem Krzysztofa Kolbergera oraz spektaklu teatru ruchu pt. “Na Wieki Żyjący”. Copywriter. Tłumacz.
Autor scenariusza, prowadzący i reżyser dwunastoodcinkowej serii dokumentalnej
“Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów” (2010).
Autor scenariusza filmu fabularnego o Maksymilianie Kolbe i Rudolfie Hoess’ie (2012).
Twórca serii dokumentów dla Catholic Travel Center w Los Angeles o miejscach pielgrzymkowych w Europe (2013-15).
Scenarzysta i reżyser pełnometrażowego dokumentu biograficznego o Franciszku Jordanie, założycielu Salwatorianów (2017).
Współscenarzysta i reżyser filmu “Pogoda nad Nilem” o Władysławie Pogodzie, ludowym muzyku Podkarpacia (2019).
Autor programu Audio-Video “Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie” (2022).

  

Ks. prof. dr hab. Janusz Lemański.
Kierownik Katedry Teologii Biblijnej i Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent PIB (1993-1996) i PUG (1997-1999) w Rzymie, habilitacja (2005), profesura (2016) na UKSW w Warszawie.
Specjalizuje się w studiach nad Starym Testamentem, zwłaszcza nad Pięcioksięgiem i
eschatologią Starego Testamentu.
Autor ponad 200 artykułów naukowych i kilkunastu monografii. 
Ważniejsze publikacje:
Pięcioksiąg dzisiaj (Studia Biblica 4), Kielce 2002;
„Sprawisz, abym ożył” (Ps 71,20b). Źródła nadziei na zmartwychwstanie w Starym Testamencie (Rozprawy i Studia 532), Szczecin 2004;
Arka Przymierza w dziejach narody wybranego (Studia i Rozprawy 9), Szczecin 2006; Od manny na pustyni do manny ukrytej, Szczecin 2006;
Księga Wyjścia (NKB.ST II), Częstochowa 2009;
„Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu” (2 Krl 5,8b). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. I: Profetyzm przedklasyczny.
Prorocy więksi (Studia i Rozprawy 28), Szczecin 2011. 
„Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli” (Am 5,14a). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego, t. II: Dwunastu proroków mniejszych. Księga Barucha. List Jeremiasza (Studia i Rozprawy 31), Szczecin 2012.
Księga Wyjścia. Podręczny Komentarz Biblijny. Stary Testament, Tarnów 2012.
Księga Rodzaju (NKB.ST I/1-3), Częstochowa 2013-215.
„Prawo Pana doskonałe – krzepi życie” (Ps 19,8A). Kilka refleksji na temat istoty prawa i sprawiedliwości w Starym Testamencie (Studia i rozprawy 54) Szczecin 2019.
Tora - Pięcioksiąg. Wprowadzenie teologiczne i historyczno-krytyczne Szczecin: 2020.
Narodziny Izraela. Szkice historyczno-biblijne, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US 2021.