Zgorszenie krzyża

Niesamowita odyseja wczesnego chrześcijaństwa
(Los Primeros Cristianos) Produkcja: Goya Producciones, Hiszpania 2009, polski lektor

Cena 4.00zł
Czas trwania 28 min.
Zobacz film
Zobacz trailer
A
A
A
 
 

Imperium prześladowało chrześcijan ale ostatecznie zostało nawrócone. Barbarzyńcy splądrowali Rzym, ale także się nawrócili.

Jak religia miłości wygrała z pogaństwem i barbarzyństwem? Jak żyli pierwsi chrześcijanie? Kim byli ich najstraszniejsi wrogowie: lwy... czy heretycy? Jak bronili swojej wiary? Jak ją propagowali?

Krew męczenników była nasieniem dla nowych chrześcijan. Ale po prześladowaniach Rzymian i najazdach barbarzyńców pojawiło się kolejne poważne niebezpieczeństwo dla nowej religii: herezje… Nie były śmiertelne. Przeciwnie, dały one okazję do zdefiniowania zasadniczych prawd wiary chrześcijańskiej, umacniając tysiącletni Kościół.

Tematy poszczególnych odcinków:
1. Zgorszenie krzyża
2. Nawrócenie Imperium 
3. Prześladowanie i obrona chrześcijan
4. Niebezpieczeństwo herezji 
5. Konstantyn czyli kres prześladowań 
6. Święty Augustyn. Droga do wiary. 
7. Pierwsi mnisi
8. Nawrócenie barbarzyńców
9. Bizancjum. Nowy Rzym